pesach3

Pesachmaaltijd Jeugdkerk

Vanwege pasen is de Jeugdkerk een week verplaatst. We hebben op 12 april met elkaar stilgestaan bij het Joodse Pesach. Aan het begin van de ochtend, bleek dat veel jongeren niet wisten wat dit inhield. Ruim een uur later was dit anders. We hebben met elkaar gebeden, Exodus 12 gelezen, stilgestaan bij het verhaal van Mozes en wat Pesach inhoudt. Vervolgens hebben we met elkaar de sedermaaltijd genuttigd en de betekenis achter datgene wat we proefden besproken.

Hartelijke groet van de leiding van de Jeugdkerk;
Gisanne, Margot & Marieke

pesach3

pesach2

pesach1

Geplaatst in Nieuws.