Leeshulp week 6

Op deze pagina zal iedere leesweek een leeshulp worden geplaatst. Een team van theologen uit verschillende kerken zal daarin gedachten meegeven die je kunnen helpen bij je leestocht.

Leeshulp – week 6               01 – 07 maart 2015  

Numeri 13 t/m Deuteronomium 4

Geklaag
Numeri 12 eindigde met het gemopper van Mirjam, wat flink wordt gestraft. Ze wordt melaats. Mozes is degene die het voor haar opneemt, daardoor blijft de straf beperkt tot zeven dagen afzondering.
In hoofdstuk 14 wordt het geklaag door iedereen overgenomen. Daarmee zijn ze vergeten hoe God degene was die hen bevrijdde uit de slavernij in Egypte. Ze willen terug! De straf die hen treft is verschrikkelijk. 40 dagen hebben ze het land verkend. 40 jaar moeten ze in de woestijn zijn. Mozes is weer degene die het opneemt voor het volk. Hij blijft in gesprek met God.

Leiderschapscrisis
In hoofdstuk 16 komt er opnieuw kritiek op Mozes en Aaron. Het is een leiderschapscrisis. Anderen willen hen niet meer als leiders erkennen. Op verschillende (gruwelijke!) manieren wordt duidelijk dat Mozes en Aaron leiders zijn over het volk.
Hoewel Mozes dus alle steun van God krijgt, mag hij ook niet het beloofde land in, omdat hij teveel vanuit zichzelf op de rots slaat en God niet voldoende de eer geeft.

Koperen slang
In hoofdstuk 21 gaat het nog verder met de dood van ongehoorzame Israëlieten. Alleen is hier ook sprake van redding: de koperen slang. Denk hierbij aan de esculaap, het symbool van een arts. In Johannes 3:14 wordt naar dit gedeelte verwezen als het gaat om Jezus.

Bileam en Midjan
Hoofdstuk 22-24 vertelt over Bileam die betaald krijgt om het volk Israël te vervloeken, maar hen uiteindelijk alleen kan zegenen. Na alle gedeelten van straf van God voor Zijn volk is dit een heel ander gedeelte. Gods zegen is blijkbaar niet tegen te houden. Het is een humoristisch gedeelte, als je leest over de ezel die meer ziet en begrijpt dan Bileam.
God neemt het blijkbaar toch op voor Zijn volk, maar ze moeten dan zelf wel leven als een heilig volk, dat helemaal op de HEER is gericht. Dat blijkt nogal moeilijk te zijn.

Wisseling van de wacht
In hoofdstuk 27 wordt Jozua de nieuwe leider van het volk Israël. Mozes doet een stap terug. Mirjam en Aaron zijn al gestorven (hfst. 20).
Voor Mozes sterft moet hij de strijd tegen de Midjanieten leiden. Dit sluit aan bij al de verhalen hiervoor waar duidelijk wordt dat al het verkeerde opgeruimd moet worden in eigen gelederen, maar ook daarbuiten. De aardbodem moet gereinigd worden van dit kwaad. De heiligheid van God, maar ook van Zijn volk heeft verregaande consequenties, zelfs voor het aangaan van relaties (hfst. 25)

Deuteronomium
Het boek Deuteronomium, ‘tweede wet’, maakt duidelijk dat de wetten die hierin staan gebaseerd zijn op de oorspronkelijke wet die op de Sinaï aan Israël is gegeven.
In de eerste drie hoofdstukken wordt de geschiedenis van de reis door de woestijn herhaald met als slot het verhaal over Mozes die het beloofde land niet in mocht.
Hoofdstuk 4 is een herhaling van Mozes van wat er al eerder is gezegd. De tien woorden/ geboden worden ook weer herhaald, al is het wel soms vanuit een ander perspectief.

Gert-Jan Codée, predikant Protestantse Kerk Maarssen, wijkgemeente Ichthus.
Contact? gj@codee.nl

Geplaatst in Leeshulp Bijbeluitdaging 2015.