Leeshulp week 5

Op deze pagina zal iedere leesweek een leeshulp worden geplaatst. Een team van theologen uit verschillende kerken zal daarin gedachten meegeven die je kunnen helpen bij je leestocht.

Leeshulp – week 5               15 – 21 februari 2015  

Leviticus 14-27
Numeri 1-12

Wetten
Het is nog even doorzetten. Nog meer wetten! Over onreinheid bij de man en bij de vrouw. Tot in de details.
Al de wetten laten zien dat het offeren echt noodzakelijk is. Het ritueel van de grote verzoendag is bedoeld om reiniging te ontvangen van zonden en onreinheid.
In het Nieuwe Testament (Hebreeën 9:7-14) wordt hier naar verwezen als het gaat om het offer van Christus.
De wetten wisselen elkaar af. De ene wet heeft te maken met het leven van elke dag.
Andere wetten slaan weer op de priesters en wat zij allemaal doen. Ook gaan er wetten over de inhoud van de offerrituelen.
In al deze wetten komt het heel precies. Een heilig God kan geen onheiligheid verdragen.

Wat heb je hieraan?
Wat heb je aan deze wetten? Van veel wetten kun je zeggen dat ze niet meer relevant voor ons zijn.
Al is het wel goed om de vraag te stellen: welk deel van mijn leven past niet echt bij God?
Sommige wetten zijn daarentegen nog heel actueel. Denk aan hoofdstuk 25 over het sabbatsjaar.
Het zevende jaar moet het land rust krijgen. Geen roofbouw plegen dus. Ook de natuur mag rusten!

Schulden
In ditzelfde hoofdstuk gaat het over het jubeljaar. In het vijftigste jaar is het jubeljaar aangebroken en worden alle schulden kwijtgescholden.
Je hoeft niet meer te lijden onder schulden die de vorige generatie, maar ook jijzelf, hebt opgebouwd.
Wat heeft ons dit te zeggen als je kijkt naar de enorme schulden waar sommige mensen, maar ook landen onder gebukt gaan?
Bij geloven in de God van Israël gaat het dus ook om het kwijtschelden van schulden. Wat je bezit is dus belangrijk.
Daarnaast gaat het over hoe je omgaat met de armen. Lees 25:38 en 55. God is degene die bevrijdt!

Zegen en vloek
In hoofdstuk 26 gaat het over zegen en vloek. Als je doet wat God vraagt wordt je gezegend, anders volgt de straf van God.
Toch wordt er dan verwezen naar het verbond van God: Hij laat niet los; Ik ben de HEER(E), Ik ben de onveranderlijke!

Getallen?
Nu volgt het boek Numeri: dit Latijnse woord betekent ‘getallen’. In het hebreeuws is de naam ‘in de woestijn’ (bemidbar).
Dat is eigenlijk een betere naam. Dit boek gaat over de tijd in de woestijn, al komen er best heel wat getallen langs in dit boek.
Als je evenementen organiseert zijn die wetten nog wel iets te begrijpen. Hoe organiseer je het zo dat het met zoveel mensen nog geordend blijft?

Mooie stukken
Tussen al die regels staan er toch ook pareltjes, zoals de priesterlijke zegen die in protestantse kerken nog steeds gebruikt wordt.
Vanaf hoofdstuk 11 komen er weer verhalen, gelukkig! Al zijn de verhalen lang niet allemaal zo opwekkend: wat een gemopper…

Gert-Jan Codée, predikant Protestantse Kerk Maarssen, wijkgemeente Ichthus.
Contact? gj@codee.nl

Geplaatst in Leeshulp Bijbeluitdaging 2015.