Leeshulp week 4

Op deze pagina zal iedere leesweek een leeshulp worden geplaatst. Een team van theologen uit verschillende kerken zal daarin gedachten meegeven die je kunnen helpen bij je leestocht.

Leeshulp – week 4              8 – 14 februari 2015 

Exodus    23-40
Leviticus   1-13

Wetten en voorwerpen
Je hebt al weer drie weken achter de rug. Tot nu toe nog veel verhalen, maar deze week en de week erna veel wetten.
In Exodus 23 komen drie dingen mooi naar voren: de naastenliefde (vs 5), het houden van feesten (14-19) en de leiding van God.
Hierna gaat het verder over de voorwerpen die in de tabernakel staan. Alles moet met grote zorgvuldigheid gemaakt worden.
Alleen het beste is goed genoeg voor God. Op internet zijn mooie plaatjes te vinden van alles wat hier beschreven wordt.

Mozes
Exodus 32 -34 is een gedeelte wat gaat over Mozes op de Horeb. Hij ontvangt daar de twee stenen tafelen.
Ondertussen maakt het volk onder aan de berg een Gouden Kalf.
Dit kalf is een beeld voor God, maar daarin wordt God wel vastgelegd in één vorm: “dit zijn uw goden, die u uit Egypte hebben uitgeleid” (32:4). Maar God is niet vast te leggen! Mozes is de tussenpersoon die tussen God en Zijn volk in staat.
Hij wil zijn eigen leven geven voor het ongehoorzame volk (32:32). Lees hoe intens God en Mozes in gesprek zijn en wat Mozes van God mag zien.

Tien woorden
De tien woorden of tien geboden maken duidelijk hoe we God en de naaste kunnen dienen.
Op scholen of in buurthuizen zie je dat ze voor kinderen of jongeren ook tien regels maken.
Het kan helemaal geen kwaad om eens heel bewust naar je leven te kijken en te zien hoe je God en de naaste kunt dienen.

In de hoofdstukken hierna gaat het weer verder over de tabernakel en alles wat daarbij hoort.
Voor een mobiel heiligdom worden er wel schitterende dingen gemaakt!
Blijkbaar was er na het gouden kalf toch nog heel wat mooi materiaal overgebleven dat nu echt voor God gebruikt kon worden.

Leviticus
Leviticus houdt zich bezig met wat het betekent het heilige volk van een heilig God te zijn: het geeft voorschriften voor gedrag.
Dat zijn regels voor het privéleven en voor de gemeenschap.

Offers
Er zijn verschillende offers. Het brandoffer is het meest kostbare offer, alles wordt verbrand. Alleen de huid van het dier blijft over.
De priester bewaart dit. Het gaat om het geven van een ‘aangename geur’ voor God.
De offerdienst staat misschien wel heel ver bij je vandaan. Al die onschuldige dieren die geofferd worden!
Toch was dit wel de manier waarop mensen God eerden en dienden.
Offers waren er niet alleen maar om vergeving te krijgen, maar zeker ook om God te loven en te danken.

Priesters
De priesters die God dienen moeten geheiligd worden. Zij worden gewijd. Er zijn heel veel regels hiervoor, omdat dit blijkbaar heel precies komt. Ook hierbij moet uitgebreid geofferd worden. Probeer bij het lezen ook eens een voorstelling te maken wat mensen allemaal zagen en vooral ook roken!

Mooi om te luisteren: Maak mij rein voor U, opwekking 427 https://www.youtube.com/watch?v=VFdzVNMTPR8

Gert-Jan Codée, predikant Protestantse Gemeente Maarssen, wijkgemeente Ichthus.
Contact? gj@codee.nl

Geplaatst in Leeshulp Bijbeluitdaging 2015.