genesis

Leeshulp week 1

Op deze pagina zal iedere leesweek een leeshulp worden geplaatst. Een team van theologen uit verschillende kerken zal daarin gedachten meegeven die je kunnen helpen bij je leestocht.

Leeshulp – week 1               21 – 24 januari 2015

genesis

Genesis 1-7
Gefeliciteerd! Je bent begonnen. Iedere stap, iedere bladzijde brengt je nu dichter bij het einddoel.
Maar laten we bij het begin beginnen. Zo begint de Bijbel ook.
De naam Genesis (Berésjiet in het Hebreeuws) betekent letterlijk ‘in het begin’.
Het boek probeert niet het antwoord te geven op de vraag hoe de wereld precies is ontstaan.
De Bijbel is geen geschiedenis- of aardrijkskundeboek maar een geloofsboek.
Het probeert een antwoord op de vragen te vinden als: wie is God, wie is de mens, wat is de zin van het leven?
Dat zijn vragen die de mensheid bezig houden zolang als ze bestaat.
Daarover lees je in Genesis 1 en 2 twee oerverhalen die al duizenden jaren werden doorverteld.
Bij het lezen kun je jezelf afvragen: wat is het allereerste woord dat God spreekt? Want dat is waarschijnlijk belangrijk. Wat zeggen deze teksten verder over wie God is in de ogen van de schrijver en wat is de taak en opdracht van de mens?
Er is een verhaal over een rabbi die iedere keer als hij in Genesis las “God zei:…” in tranen uitbarstte en niet verder kon lezen. Tussen haakjes: ik hoop niet dat dat bij jou gebeurt want dan kan het lezen van de Bijbel wel eens heel lang gaan duren 😉 Toen ze de rabbi vroegen waarom hij moest huilen, antwoordde hij: ”Omdat God bestaat als zijn woorden worden gelezen en gedaan. Anders is het alleen maar dode letter.”
Vanaf het allereerste begin blijkt taal, blijken woorden van doorslaggevend belang. Taal kan iets goeds doen, het kan scheppen zoals in het scheppingsverhaal. God schept niet met handen maar met woorden.
Maar met woorden kun je ook liegen (de slang), bedriegen en mensen kapot maken. Dat zullen we nog vaak genoeg tegenkomen in allerlei verhalen.
Na het lezen van de eerste zeven hoofdstukken kun je denk ik concluderen dat de wereld die God wilde van oorsprong goed is en mooi. Het gaat helaas al snel fout door jaloezie, ongehoorzaamheid en hoogmoed van de mensen. Toch blijft God trouw voor zijn schepping zorgen. Na de grote vloed die alles weer moet schoon wassen zegt God toe dat hij de aarde nooit meer op die manier zal straffen.
In ieder geval wil de schrijver iets doorgeven over hoe hij God ziet en bij de lezers ook van alles oproepen. Bij alle teksten die je de komende tijd gaat lezen kun je je afvragen: wat doet het je (gevoel), wat leert het je (verstand) en wat vraagt het je (je handelen)?

ds. Jochem Stuiver
Vragen en opmerkingen zijn welkom op jhstuiver@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Geplaatst in Leeshulp Bijbeluitdaging 2015.