Leesrooster voor de Uitdaging van 2015: de Bijbel in één jaar uit

Leesweek Datum Boek
1 Start: 21 januari 2015 in ’t Honk (Kerkweg 17, Maarsssen) om 20:00 uur We lezen Genesis 1-7
2 25-31 januari Genesis 8-41
3 1-7 februari Genesis 42-50, Exodus 1-22
4 8-14 februari Exodus 23-40, Leviticus 1-13
5 15-21 februari Leviticus 14-27, Numeri 1-12
  22-28 februari Voorjaarsvakantie
6 1-7 maart Numeri 13-36, Deuteronomium 1-4
7 8-14 maart Deuteronomium 5-34
8 15-21 maart Jozua, Rechters 1-7
9 22-28 maart Rechters 8-21, Ruth 1-4, 1 Samuël 1-12
10 29 maart – 4 april 1 Samuël 13-31, 2 Samuël 1-11
11 5-11 april 2 Samuël 12-24, 1 Koningen 1-11
12 12-18 april 1 Koningen 12-22, 2 Koningen 1-13
13 19-25 april 2 Koningen 14-25, 1 Kronieken 1-17
14 26 april – 2 mei 1 Kronieken 18-29, 2 Kronieken 1-24
  3-9 mei Meivakantie
15 10-16 mei 2 Kronieken 25-36, Ezra, Nehemia 1-7
16 17-23 mei Nehemia 8-13, Esther, Job 1-15
17 24-30 mei Job 16-42, Psalm 1-14
18 31 mei – 6 juni Psalm 15-52
19 7 – 13 juni Psalm 53-91
20 14-20 juni Psalm 92-128
21 21-27 juni Psalm 129-150, Spreuken 1-14
22 28 juni – 4 juli Spreuken 15-31, Prediker  1-12
23 5-11 juli Hooglied, Jesaja 1-19
  12 juli – 15 augustus Zomervakantie
24 16-22 augustus Jesaja 20-47
25 23-29 augustus Jesaja 48-66, Jeremia 1-4
26 30 augustus – 5 september Jeremia 5-30
27 6-12 september Jeremia 31-52
28 13-19 september Klaagliederen, Ezechiël 1-27
29 20-26 september Ezechiël 28-48, Daniël 1-8
30 27 september – 3 oktober Daniël 9-12, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona
31 4-10 oktober Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi
32 11-17 oktober Matheüs
  18-24 oktober Herfstvakantie
33 25-31 oktober Marcus, Lucas 1-7
34 1-7 november Lucas 8-24, Johannes 1-6
35 8-14 november Johannes 7-21, Handelingen 1-12
36 15-21 november Handelingen 13-28, Romeinen 1-13
37 22-28 november Romeinen 14-16, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs
38 29 november – 5 december Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen,  1 Timoteüs, 2 Timoteüs
39 6-12 december Titus, Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes
40 13-19 december  2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaringen

Behalve in leesweek 1 staan er per leesweek ongeveer 49 pagina’s op het programma (gerekend naar de uitgave van de Bijbel in Gewone Taal). Als je het over 7 dagen wilt verdelen komt het dus neer op 7 pagina’s per dag.

Geplaatst in Ongecategoriseerd.