ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk!

ontmoetingskerkTijdens de dienst van zondag 8 november 2014 werd de nieuwe naam van onze wijkgemeente door de kinderen bekendgemaakt: Ontmoetingskerk! Hieronder leest u het inspirerende verhaal van ‘samen op weg naar een nieuwe naam’.

Op 9 september 2012 zijn de hervormde wijkgemeente 1 van de Dorpskerk en de gereformeerde wijkgemeente Open Hof samen gegaan in een federatie. Ze kreeg toen als werknaam ‘protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp in wording’. Nu een paar jaar later, zal in januari 2015 één protestantse gemeente in Maarssen ontstaan met drie wijkgemeentes: De Ark, de hervormde wijkgemeente 2 van de Dorpskerk (die krijgt nog een andere naam) en onze eigen wijkgemeente.

In deze nieuwe situatie wilden we ook onze werknaam vervangen door voor onze eigen wijkgemeente een nieuwe naam te kiezen. Dat zoeken naar een nieuwe naam is ook een samen op weg proces geworden….
(klik op de foto…)

Op 9 september 2012 zijn de hervormde wijkgemeente 1 van de Dorpskerk en de gereformeerde wijkgemeente Open Hof samen gegaan in een federatie. Ze kreeg toen als werknaam ‘protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp in wording’. Nu een paar jaar later, zal in januari 2015 één protestantse gemeente in Maarssen ontstaan met drie wijkgemeentes: De Ark, de hervormde wijkgemeente 2 van de Dorpskerk (die krijgt nog een andere naam) en onze eigen wijkgemeente.

In deze nieuwe situatie wilden we ook onze werknaam vervangen door voor onze eigen wijkgemeente een nieuwe naam te kiezen. Dat zoeken naar een nieuwe naam is ook een samen op weg proces geworden….

Bij een eerdere poging op een gemeenteavond kwam er niet één duidelijke voorkeur naar voren. Dat zegt ook iets over onze veelkleurige gemeente. Het is niet zo makkelijk om die onder één naam te vangen. Ook de kerkenraad zelf kwam er niet goed uit en heeft toen het zoeken van de naam gedelegeerd aan de predikanten. Dezen kwamen vervolgens niet met een naam maar allebei met hetzelfde verhaal; het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24:13-35). Dat is best bijzonder want daar zijn ze allebei afzonderlijk opgekomen. De naam Emmaüs had dan misschien voor de hand gelegen als nieuwe naam maar dat zou onder andere verwarring geven met de priorij Emmaüs in ons dorp.

Vlak voor de zomer van dit jaar kreeg de gemeente huiswerk mee om met het verhaal van de Emmaüsgangers in gedachten nieuwe namen te verzinnen. Dat leverde een lijst van maar liefst 34 nieuwe namen op. Welke kies je dan? In plaats van bij een naam te beginnen, dachten we na over criteria. Waar moet een naam voor onze gemeente aan voldoen? We kwamen op drie punten waaraan de nieuwe naam moest voldoen:

 • het moet passen bij de aard en roeping van de gemeente;
 • het moet ook voor mensen buiten de kerk gelijk helder zijn wie we zijn, waar het in onze gemeente om draait en waar we goed in zijn of willen worden;
 • het liefst moet het al de andere ingediende namen kunnen bevatten en omsluiten.

Uitgaande van bovenstaande drie criteria kwamen de predikanten allebei afzonderlijk uit op dezelfde naam: Ontmoetingskerk. Zo zouden we dan kunnen gaan heten: protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen.

Uit deze naam blijkt dat het ons te doen is om de ontmoeting tussen God en mensen, op zondag en op tal van andere plaatsen en tijden door de week. Het woord ‘kerk’ verwijst naar het Griekse woord ‘kuriake’ wat betekent ‘van de Heer’. Dat laat zien dat het gaat om ontmoetingen waarin iets van de Heer kan oplichten. Ontmoeting is een bijbels begrip. Van de eerste tot de laatste bladzijde van de Bijbel draait het om ontmoeting: de ontmoeting van mensen met God. Dat wordt o.a. heel duidelijk in het verhaal van de Emmaüsgangers. Boven dat verhaal zou je gerust de titel ‘Ontmoeting’ kunnen zetten. ‘Ik word door jou’ schreef Martin Buber. In een ontmoeting met de ander en de Ander (God) ontdek je wie je werkelijk bent en komt tot leven wat tot dan toe verborgen was. Een echte ontmoeting maakt nieuw leven en hoop wakker! Daar wordt de wereld, de ander en jezelf beter van. Als gemeente willen we daarvoor plaats en ruimte maken, zoeken naar ontmoeting binnen en buiten de muren van het kerkgebouw.

Onder het woord ‘Ontmoeting’ kun je bovendien alle 34 ingediende namen plaatsen zoals hieronder wordt aangegeven. Een ontmoeting heeft wel 34 kenmerken.

 • Een goede ontmoeting: zorgt voor verbinding, brengt je bij de Bron, opent je ogen voor de naaste, zet je op weg, geeft je open ogen, is als een zegen, is als een ont-moeting, helpt twijfelende Thomassen, weet afstanden te overbruggen van zestig stadiën of meer, is een als een veilig kerkdak waaronder je elkaar in alle rust en ruimte kunt ontmoeten, gebeurt altijd onderweg op je levenspad, werpt nieuw licht op jou en de dingen die je bezig houden, wordt je zomaar geschonken in een samenloop van omstandigheden, opent het Dorp voor anderen, is een weg die je samen gaat, kan je het gevoel geven van ‘trias’ ofwel God is er ook bij in mijn ontmoeting met de ander, helpt je samen op weg, geeft je een brandend hart, helpt je op je pelgrimstocht door het leven, geeft als een regenboog hoop en kleur aan je bestaan, doet je beseffen dat je leeft in een driehoek van God, de ander en jezelf, is een opgang naar de toekomst, een kruispunt waardoor je soms weer nieuwe wegen vindt, is als een tuin, een hof waar je mag spelen en de Heer kunt ontmoeten, is helend als een pleister op je wond, doet je triomferen over alles wat je neerdrukt, helpt je op de goede weg, geeft het gevoel dat je welkom bent, maakt je tot een vrije vogel die mag zijn zoals hij of zij is, is als een huis, een plek waar God woont en in ons midden is, geeft je een gevoel van vrijheid, helpt je als dat nodig is om wissels om te zetten, is als een schakel in de ketting van je leven. Dat is een blijde ontmoetingskerk.

Ingediende namen zomer 2014:

 • De Verbinding
 • De Bron
 • De Naaste
 • Op Weg Kerk
 • Open Oog Gemeente
 • De Zegen
 • De Ontmoeting
 • Thomasgemeente
 • Zestig Stadiën
 • Ontmoetingskerk
 • Onderweg
 • Nieuw Licht
 • De Samenloop
 • Open Dorp
 • De Weg
 • Trias-gemeente
 • Samen op Weg
 • Brandend hart
 • Pelgrimskerk
 • De Regenboog
 • De Driehoek
 • De Opgang
 • Het Kruispunt
 • De Hofkerk
 • De Pleisterplaats
 • De Triomfatorkerk
 • De Goede Weg Kerk
 • Iedereen is welkom
 • De Vrije Vogel
 • Het Huis van God
 • De Vrijheid
 • De Wissel
 • De Schakel
 • De Blijde Ontmoetingskerk
Geplaatst in Nieuws.