Schermafbeelding 2014-09-25 om 19.56.06

Zeven brieven over het ambt

Schermafbeelding 2014-09-25 om 19.56.06In november 2013 hield de synode van de PKN een verkennende bespreking over het ambt. Insteek waren zeven knelpunten rond het ambt. ‘Ambten zijn een gave van God aan de kerk’, aldus synodescriba Arjan Plaisier. ‘En toch zitten we er mee. Om ambtsdrager te zijn. Om ambtsdragers te vinden. Hoe blijf je geïnspireerd, ook als met minder mensen en minder geld het werk gedaan moet worden? Voel je je geroepen of geronseld?’

Zeven keer over het ambt
In de april-synode 2014 stond het onderwerp weer op de agenda. Scriba Plaisier had de opmerkingen uit de novembervergadering verwerkt in zeven brieven over het ambt. De brieven zijn gericht aan de gemeente, de kerkenraad, de ouderling en diaken, de predikant, de classis, de bisschoppenconferentie en de missionair werker. Zeven keer over het ambt, vanuit zeven verschillende perspectieven.

Gesprek aangaan
Het zijn brieven waarin het gesprek wordt aangegaan, brieven die willen inspireren, bemoedigen en richting willen wijzen. Na het verwerken van de reacties van de synode zijn de brieven in juni 2014 verzonden aan de gemeenten om het gesprek in de gemeenten te stimuleren. Gemeenten kunnen tot juni 2015 op de brieven reageren. In april 2016 zal het onderwerp terugkomen in de generale synode.

Brief aan de gemeente

Beste gemeenteleden,
Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, ouderlingen en diakenen. Ambtsdragers, noemen we ze. Een tijdje geleden maakte ik een rondje langs een aantal kerkenraden om te vragen hoe het vandaag de dag met de ambtsdragers en hun ambt stond. Dat leverde veel mooie en ontroerende verhalen op. Maar ook verhalen van moeite en zelfs verdriet. Wat dat laatste betreft: in de synode hebben we het over ‘knelpunten en uitdagingen’ rond het ambt gehad. Dat zegt genoeg. ‘We hebben een nieuwe ambtstheologie nodig’, werd toen zelfs gezegd. Lees de rest van de brief

Geplaatst in Nieuws.