NIEUWE NAAM WIJKGEMEENTE GEZOCHT!

Zomerhuiswerk van Ds. Jochem Stuiver en Ds. Piet Vellekoop!

We zijn al eerder bezig geweest met een nieuwe naam voor onze nieuwe wijkgemeente. Destijds gebeurde volgens Jochem Stuiver een klein wondertje: “Zowel Piet Vellekoop, als ik dachten aan het verhaal van de Emmaüsgangers, die onderweg Jezus ontmoetten. We hebben in Maarssen al een klooster dat deze naam draagt, dus dat kan niet”.

Vraag is nu, als een soort ‘zomerhuiswerk’: als je de tekst leest, Lucas 24: 13-33, is er dan een woord, een gedachte of idee dat slaat op onze wijkgemeente? “We zoeken namelijk zo’n naam, dat we een ‘wijkgemeente met een verhaal’ zijn”, aldus Jochem.

Ideeën kunnen gemaild worden naar jhstuiver@ziggo.nl. Enige creatieve vormgeving wordt op prijs gesteld: “Het lijkt ons een leuk idee om een kleine expositie op startzondag te kunnen laten zien. Daar zijn wij, maar ook de kerkenraad, enorm mee geholpen”.

Geplaatst in Nieuws.