spil 2

Samenwerkingsovereenkomst met ‘De Spil’ getekend

Op vrijdag 13 juni jl. is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Retraitecentrum De Spil en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Spil is daarmee een zogenoemde ‘pioniersplek’ geworden, ondersteund door de PKN en een aantal spil 2plaatselijke kerken in Maarssen waaronder onze eigen wijkgemeente. Deze pioniersplekken worden gesticht om nieuwe vormen van kerk zijn te ontdekken.

Het is de bedoeling dat de plaatselijke kerken en deze pioniersplekken van elkaar leren en samenwerken. Daarom mocht dominee Jochem Stuiver namens de protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp (i.w.) een oorkonde in ontvangst nemen omdat onze wijkgemeente deze pioniersplek steunt.

Voor activiteiten van De Spil zie: www.retraitecentrum.nl (je kunt hier onder andere terecht stilte-weekenden en pelgrimages)

Geplaatst in Nieuws.