Vesper in de veertigdagentijd

In de christelijke traditie heeft het getal 40 een speciale betekenis. In de bijbel komt het getal vaak voor; 40 heeft betrekking op voorbereiding en verwachting. Maar ook op vasten of boetedoening, of zuivering (‘quarantaine’). De zondvloed duurde 40 dagen en Noach wachtte 40 dagen voordat hij de ark opende. Mozes verbleef 40 dagen en nachten op de berg voor de Tien geboden en de Israëlieten trokken 40 jaar door de woestijn. Na zijn doop vastte Jezus 40 dagen en nachten in de woestijn, daarna begon Zijn prediking met de Bergrede.

De hiervan afgeleide vastentijd is de periode waar wij nu in zitten, voorafgaand aan het Paasfeest: de veertigdagentijd. Een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Dit jaar is het thema van Kerk in Actie ‘Zoek de stilte – ontdek wat je beweegt’. Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven, maar ook hoe we met onze medemens omgaan, door de stilte te zoeken. Dan kan met bezinning en gebed, maar ook door eens wat rustiger aan te doen. Of er juist eens meer voor een ander te zijn. De veertigdagentijd is daar de ideale tijd voor.

Op zondag 9 maart jl. startte de veertigdagentijd in Maarssen met een Vesper in de Priorij Emmaüs. Heel bijzonder om in de stilte van de Priorij een korte dienst mee te maken. De dienst kwam tot stand door samenwerking van de Priorij en de kerken, vertegenwoordigd in de Raad van Kerken. We zongen onder andere Psalm 51, 80, 130 en lazen Psalm 91 en Romeinen 5: 12-19. Ook de dominees Piet Vellekoop en Jochem Stuiver hadden een rol in de Vesper. We besloten de dienst met Lied 538 ‘Een mens te zijn op aarde’.

 

Geplaatst in Blog kerkdiensten, Nieuws.