Lid worden / meedoen?

Ons streven

  • Onze wijkgemeente wil een open geloofsgemeenschap zijn met ruimte voor verschillende geloofsvisies en voor verschillende geloofsuitingen. Jong en oud moet er zich thuis voelen.
  • Kenmerkend voor ons geloof zijn de zoektocht naar en het contact met God, met Jezus Christus als voorbeeld en de Bijbel als inspiratiebron.
  • Wij zijn een gemeente waar de onderlinge betrokkenheid groot is. Bij velen is een grote inzet, maar ook is er ruimte om soms even een stapje terug te doen.
  • Voor ons is de persoonlijke geloofsbeleving van groot belang en de kerkdiensten nemen daarin een belangrijke plaats in.
  • In die diensten hebben we een herkenbare liturgie, waar binnen vaste liturgische elementen ruimte is voor variatie.
  • Binnen onze gemeente is zorg en aandacht voor elkaar belangrijk, maar ook individuele en collectieve hulp wordt geboden aan anderen.
  • Ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente kunnen een beroep op ons doen zowel voor pastorale als diaconale diensten.

Betrokkenheid op verschillende manieren
Onze wijkgemeente kent vele activiteiten die voor en door gemeenteleden worden georganiseerd. Hierdoor zijn er vele manieren waarom je je betrokkenheid kunt vormgeven.
Naast activiteiten voor iedereen (bijvoorbeeld: de zondagse kerkdiensten, de jaarlijkse Bazar, sectieavonden, 4U Praisediensten) zijn er ook activiteiten speciaal gericht op de jeugd zoals bijvoorbeeld: de crèche, de kindernevendiensten, de Honkers, Jeugdkerk, jeugddiensten, CJV Batelka, Jongerenkoor Needed en gesprekskringen.

Ook voor de wat oudere gemeenteleden zijn er specifieke activiteiten: Gewoon gezellig, de Goedemorgenkring, het Protestants Kerkkoor Maarssen etc. Binnen diverse werkgroepen en commissies wordt goed werk verricht voor de wijkgemeente (Communicatie, Vorming & Toerusting, Beamteam etc).

Onze wijkgemeente is georganiseerd in zogenoemde secties die elk op zich een geografisch deel van Maarssen-dorp beslaan. Binnen de secties zijn sectieteams aan het werk, aangestuurd door een diaken en een ouderling.

Eigenlijk door heel deze website heen vindt u verdere beschrijvingen van het werk en leven van onze wijkgemeente. Kijkt u ook eens in onze digitale fotoalbums; genoeg keuze om mee te doen, mee te vieren of gewoon met ons mee te leven. Dat is ook ons motto: Samen geloven, Samen vieren, Samen leven. 

Kerk op weg
Leden die zich daarvoor opgegeven hebben ontvangen eens per maand het kerkblad Kerk op weg (Kow) in kleur in de bus. De bijdrage voor het kerkblad is in principe vrijwillig en bedraagt €20 per jaar (of €37,50 bij bezorging per post). Klik hier om naar een voorbeeld van de Kow te gaan. Voor een abonnement/adreswijzigingen ten aanzien van Kow kunt u contact opnemen met dhr. W. de Bruijn, Klokjeslaan 11, 3601 HB Maarssen, tel: 0346 563 879, e-mail: wengdebruijn@hetnet.nl

Kosten

Van de leden wordt elk jaar tijdens de Actie Kerkbalans in januari een toezegging gevraagd voor een financiele bijdrage. De bijdrage is onderverdeeld in: Kerk en kerkelijk werk (het ‘leven’ van onze wijkgemeente), Diaconie (zorg voor anderen) en ZWO&E (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking & Evangelisatie). U bepaalt zelf wat u aan elk onderdeel wilt toezeggen/geven waarbij het goed is om te weten dat elk lid sowieso zo’n €100 aan kosten met zich meebrengt voor de wijkgemeente. 

Lid worden?
Wilt u lid worden van onze wijkgemeente? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen of een mail te sturen naar onderstaand contactadres. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Dr. C.D van Rooden
Klokjeslaan 115
3601 HD Maarssen
tel: 0346 – 573 078

e-mail: ledenadministratie@ontmoetingskerkmaarssen.nl 

{contactus mailto=ledenadministratie#ontmoetingskerkmaarssen.nl}

Geplaatst in Ongecategoriseerd.