Verslag oecumenische Leerhuisavond ‘De Architect en zijn werk’

‘Hoe groot zijt Gij…’

De Raad van Kerken was zeer verheugd over de grote opkomst van mensen uit verschillende kerken en plaatsen. Het onderwerp van deze avond op dinsdag 27 maart in de grote zaal van Het Trefpunt was dan ook zeer de moeite waard….

 

‘Hoe groot zijt Gij…’

We hebben ons kunnen verwonderen over complexheid , grootsheid en details van de kosmos en de natuur die ons de weg wijzen naar God, de Architect van dit alles.  Wij zijn de dhr. van Bemmel bijzonder dankbaar dat hij ons deelgenoot heeft gemaakt betreffende zijn wetenschappelijk onderzoek en zijn interesses in de natuurwetenschappen, de kosmos en zijn professionaliteit op gebied van het geboorteproces.

 

Veel Mensen worstelen soms nog met ogenschijnlijke tegenstrijdigheden tussen de wetenschap en wat de Bijbel ons verteld. Maar dhr. van Bemmel liet weten wat God ons geopenbaard heeft over de schepping van de wereld en het heelal. Het was echter naar de kennis en het denken van die tijd zoals het toen geopenbaard is omdat het niet anders begrepen kon worden. Maar in elke tijd openbaart God zich opnieuw aan ons en mogen we verruimd worden in ons denken. Nuj nog enkele platen vanaf de Power Point Presentatie, zoals die door dhr. van Bemmel zijn vertoond…

Ik hoop dat dit ook zo mag zijn omtrent het kerk-zijn met elkaar in Maarssen, zodanig dat we verruimd mogen worden in ons denken en gaan begrijpen dat God groter is dan onze eigen kerkelijke gemeente. Noteert u ook alvast de volgende Leerhuisavond in uw agenda op maandag 4 juni a.s. om 20:00 uur in de Open Hof. Jacob Vlaanderen, voorz. RvKM Website : www.kerkpleinmaarssen.nl

Geplaatst in Archief.