Unieke oecumenische viering zondag 20 Januari in de RK Kerk

In de week van gebed voor de eenheid van de christenen organiseert de Raad van Kerken Maarssen op zondag 20 januari om 10:00 uur een oecumenische viering in de Heilig Hart parochiekerk in Maarssen-Dorp.

Iedereen uit welke kerk dan ook is daarbij van harte welkom. Verschillende voorgangers verlenen aan deze dienst hun medewerking, de overweging zal dit jaar verzorgd worden door ds. Jochem Stuiver van de protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp.

Unieke oecumenische viering in de Heilig Hart parochiekerk op 20 januari 2013.

In de week van gebed voor de eenheid van de christenen organiseert de Raad van Kerken Maarssen op zondag 20 januari om 10:00 uur een oecumenische viering in de Heilig Hart parochiekerk in Maarssen-Dorp.

Iedereen uit welke kerk dan ook is daarbij van harte welkom. Verschillende voorgangers verlenen aan deze dienst hun medewerking, de overweging zal dit jaar verzorgd worden door ds. Jochem Stuiver van de protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp.

Uniek is dat deze viering dit jaar is samengesteld door de christelijke studentenbeweging in India. De teksten leggen een verband met het leven en de spiritualiteit van de Dalits, mensen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder in India. Het zijn mensen die het meest getroffen worden door het kastenstelsel. Dat is een systeem van sociale gelaagdheid die gebaseerd is op rituele reinheid en onreinheid. Vanuit de leer van reïncarnatie wordt gedacht dat je levensomstandigheden het gevolg zijn van je daden in een eerder leven. Als je in een lage kaste geboren wordt zal je dat wel verdiend hebben en moet je de gevolgen zonder protest dragen.

De Dalit-gemeenschappen worden beschouwd als de meest onreine groep en worden ook wel ‘de onaanraakbaren’ genoemd, mensen waar je het beste met een boog omheen kunt lopen. Door het kastensysteem zijn de Dalits sociaal gemarginaliseerd, politiek ondervertegenwoordigd, economisch uitgebuit en cultureel onderworpen. Ongeveer 80% van de Indiase christenen heeft een Dalit achtergrond.
Het kastenstelsel vormt net als apartheid, racisme, nationalisme en alle andere vormen van discriminatie een uitdaging voor de eenheid van de christenen in India en daarmee voor het morele getuigenis van de Kerk als het ene Lichaam van Christus. In het westen kennen we gelukkig geen kastenstelsel meer, of toch wel in andere vorm? Zijn er in onze samenleving ook ‘onaanraakbaren’, mensen die niet mee mogen of kunnen doen en waar we het liefst omheen lopen?

Aan de hand van het thema Wandelen met God luisteren we naar de verhalen uit India en naar lezingen uit Micha 6:1-8 en Lucas 24:25-35. Zo oefenen we ons in de eenheid. We hoeven niet op te gaan in één kerk met één smaak, het begint met respect voor de verschillen en de opdracht elkaar niet in ‘kasten’ (wij zouden zeggen ‘hokjes’) op te sluiten. Stap daarom deze zondag over je eigen kerkmuur heen en doe mee. Voor kinderen van de basisschool is er kindernevendienst tijdens de overweging en er is crèche voor de allerkleinsten.

Er is ook een oecumenisch gelegenheidskoor deze zondag waaraan u kunt meedoen! Kom daarvoor naar de repetitieavonden op donderdag 10 en 17 januari om 19:30 uur in de Heilig Hart kerk. De zijdeur aan de kant van de wereldwinkel is dan open. Voor die dienst  zoeken we zangliefhebbers die hun medewerking willen verlenen aan een te vormen oecumenisch ad hoc koor. Het gaat om eenvoudige muziek, die we instuderen.

 

Raad van kerken Maarssen

Geplaatst in Archief, Blog kerkdiensten.