Missie / Identiteit

Missie


Samen geloven
De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen wil een gastvrije open geloofsgemeenschap zijn, waar mensen – in hun rijke verscheidenheid – graag komen…

Samen vieren
…om samen met anderen in feestelijke kerkdiensten met een herkenbare liturgie en ruimte voor variatie hun geloof te beleven…

Samen leven
…opdat we een levend contact kunnen onderhouden met elkaar en met geloofs-gemeenschappen en de wereld om ons heen.

Identiteit


  • De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen wil een open geloofsgemeenschap zijn met ruimte voor verschillende geloofsvisies en voor verschillende geloofsuitingen. Jong en oud moet er zich thuis voelen;
  • Kenmerkend voor ons geloof zijn de zoektocht naar en het contact met God, met Jezus Christus als voorbeeld en de Bijbel als inspiratiebron;
  • Wij zijn een wijkgemeente waar de onderlinge betrokkenheid groot is met bij velen een grote inzet, maar ook met ruimte om soms even een stapje terug te doen;
  • Voor ons is de persoonlijke geloofsbeleving van groot belang en de kerkdiensten nemen daarin een belangrijke plaats in. In die diensten hebben we een herkenbare liturgie, waar binnen vaste liturgische elementen ruimte is voor variatie;
  • Binnen onze wijkgemeente is zorg en aandacht voor elkaar belangrijk, maar ook individuele en collectieve hulp wordt geboden aan anderen. Ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente kunnen een beroep op ons doen, zowel voor pastorale als diaconale diensten.

De wereld waarin wij gemeente zijn
Voor het bereiken van onze doelstellingen is het belangrijk ons te realiseren in welke omgeving wij kerk zijn. Verder onderzoek is nodig om te bezien wat een en ander concreet voor de nieuwe verenigde wijkgemeente betekent en van ons vraagt.

 

Geplaatst in Ongecategoriseerd.