Piet Jochem

Ontstaansgeschiedenis

{sfx url=’https://plus.google.com/u/0/photos/107574442479607011416/albums/5810389873152644033′ display=’slideshow’}Klik op de foto om naar alle foto’s van de startdienst te gaan.

De protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp is in september 2012 ontstaan door federatie van de hervormde wijkgemeente 1 en de gereformeerde wijkgemeente Open Hof. Het is een protestantse wijkgemeente ‘in wording’, want de kerkbesturen zijn nog in overleg over definitieve vereniging van de wijken.

Op zondag 9 september 2012 vond (voor het laatst) de gezamenlijke startdienst van beide wijkgemeenten plaats. Na de dienst werd de samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee de federatie tot de protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp (i.w.) een feit was.

De feestelijke en vreugdevolle dienst, in een bomvolle kerk, had als thema Geloof-Hoop-Liefde. Een van de predikanten van onze wijkgemeente, ds. Jochem Stuiver, gaf in zijn overdenking de aanwezigen mee: liefde voor elkaar zowel binnen als buiten de kerk, geïnspireerd door de liefde van Christus die elke kennis te boven gaat.

Onze andere predikant, ds. Piet Vellekoop, leidde de (her)bevestiging van 13 ambtsdragers die als ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester in onze wijkgemeente gaan werken. We namen ook afscheid van scheidende ambtsdragers, die gedurende vele jaren heel veel betekend hebben voor onze gemeenteleden.

Na de dienst ondertekenden de beide voorzitters en beide scriba’s de samenwerkingsovereenkomst en was er de ‘startmarkt’. Er waren een groot aantal marktkramen opgesteld waarin alle clubs, werkgroepen, koren en overige activiteiten binnen onze gezamenlijke wijkgemeente de mogelijkheid kregen zich aan de gemeenteleden te presenteerden. Ook de innerlijke mens werd niet vergeten.

Al met al een feestelijk start van het nieuwe seizoen in onze gezamenlijke wijkgemeente!

Piet Jochem

Geplaatst in Ongecategoriseerd.