Barry

Jeugdwerk protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen

In onze gemeente vinden we het belangrijk dat ook de jeugd zich thuis voelt!

Daarom zijn er clubs en activiteiten voor de jongste t/m de al wat oudere jeugd. Hieronder zie je een overzicht van wat er aangeboden wordt.  Je kunt op de links in de tekst klikken op de club of het koor waar je interesse naar uit gaat, daar vindt je meer informatie en de contactpersonen.

Club/commissie

Frequentie

Plaats

Activiteit

Crèche

0-4 jaar

Wekelijks, tijdens de eredienst

Open Hof en Dorpskerk

Volgens rooster oppasdienst met z’n tweeën

Kindernevendienst

4-12 jaar

Wekelijks m.u.v. 4 weken in de zomervakantie

Open Hof en Dorpskerk

Volgens rooster voorbereiden en uitvoeren verhaal en verwerking.

Kinderkerstfeest, projecten met advent en 40-dagen tijd, slotdienst (afscheid groep 8)

Honkers

6-10 jaar

Eenmaal per 6 weken op zaterdagmiddag

Hofzolder

Knutselen, spelletjes

Jeugdkerk

12-16 jaar

Elke eerste zondag van de maand tijdens de eredienst

Open Hof en Dorpskerk

Eigen dienst met lezing, gebed en  onderwerp

CJV Batelka

15+

Om de week volgens jaarrooster op zondagavond

Hofzolder

(Geloofs)onderwerp bespreken, jeugddienst bezoeken, Meet and Eat, catechisatieavond en kamp

Needed

15+

Wekelijks repetitie op vrijdagavond

Open Hof

Jongerenkoor

In onze gemeente zijn twee jeugdouderlingen actief, zij geven bijzondere aandacht aan de jeugd en aan het jeugdwerk. De jeugdouderlingen zijn tevens om de beurt voorzitter van de Jeugdraad: twee maal per seizoen hebben ze daarin overleg met leiders van alle clubs en koren. Met elkaar zorgen we ervoor dat het jeugdwerk zo goed mogelijk verloopt.

Jeugdouderlingen: 

Barry

brakke

                                             

Barry Snoeks                                                                                   Hans Brakke
0346-822185                                                                                   06-29083351
bajsnoek@gmail.com                                                                      hans.brakke@gmail.com 

Geplaatst in Jeugdwerk.