Kerkdiensten Algemeen

Elke zondag houdt onze wijkgemeente een ochtenddienst.

Twee kerkgebouwen
Tijdens de adventsperiode, de 40-dagentijd en de zomerperiode wordt om de week gebruik gemaakt van de Dorpskerk respectievelijk de Open Hof. Gedurende de overige perioden van het jaar vinden de kerkdiensten ten minste 1x per maand plaats in de Dorpskerk. De overige diensten worden in de Open Hof gehouden.

Viering op zondag
We komen ‘s zondags bij elkaar om ons met elkaar verbonden te voelen, onze twijfels met elkaar te delen, om opgebouwd te worden in ons geloof, om God te loven, maar vooral ook om plezier te hebben en te genieten van vreugdevolle diensten! Iedereen is van harte welkom.

Aanvangstijd
Alle diensten op zondag van onze wijkgemeente hebben het gehele jaar door een vaste aanvangstijd: 10:00 uur.

Na de dienst…
Na alle diensten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee en voor de kinderen is er limonade!

Veel ruimte voor inbreng gemeenteleden
Hoewel de ochtenddiensten in het algemeen plaatsvinden volgens een vaste vorm of liturgie, is er bij ons veel ruimte voor bijvoorbeeld directe deelname van gemeenteleden, groepen en koren, al naar gelang het thema van de dienst.

Liederen
Voor het zingen wordt naast het (nieuwe) Liedboek van de Kerken ook gebruik gemaakt van een speciaal samengestelde liedbundel. Verder worden geregeld liederen uit andere bronnen gezongen zoals bijvoorbeeld opwekkingsliederen.

Bloemengroet
Iedere zondag is er een bloemengroet. Een gemeentelid, dat ziek is of door omstandigheden aan huis gebonden is, ontvangt dan de bloemen als groet van de gemeente. Daarmee willen wij onze verbondenheid met hem of haar uitdrukken. Vanzelfsprekend kunnen ook ander gebeurtenissen aanleiding zijn om een bloemengroet aan een gemeentelid te brengen.

Bijzondere diensten
Regelmatig vinden er bijzondere diensten plaats. Zo kennen we de ‘vriendendienst’, jeugddiensten, diensten gericht op zending en diaconie etc. Over deze jeugddiensten kunt u meer lezen bij het jeugdwerk. Vier keer per jaar is er ’s avonds een 4U Praisedienst. 4U Praisediensten zijn vieringen in een ontspannen sfeer, waar we met elkaar luisteren naar een spreker en veel zingen onder leiding van de 4U Praise-band. 4U Praise is voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie Hem al (een beetje) kent en voor wie Hem (opnieuw) wil leren kennen. De viering begint om 17:00 uur en aansluitend kan een ieder, die dat wil, blijven eten en napraten. Al met al ben je dan ongeveer om 19:00 uur weer thuis. Voor meer informatie kijk onder kerkdiensten bij 4U Praise.

Geplaatst in Ongecategoriseerd.