Herinnering Aktie Kerkbalans

Nu de herinneringen aan de vakantie gaan vervagen, vragen wij even aandacht voor de actie KERKBALANS. Gelukkig worden de meeste toezeggingen trouw op de afgesproken tijdstippen betaald. Vaak zelfs al vroeger dan toegezegd. Zo is er al meer dan €  17.000 vooruit betaald. Het tegendeel is echter ook waar.  Circa 60 personen hebben samen een…

Onze wijkgemeente zoekt!

De Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen is op zoek naar diverse Diakenen m/v De diaken draagt er zorg voor, dat verzoeken om hulpverlening (voor zover mogelijk) worden gehonoreerd. Voor financiële hulp wordt gewerkt volgens vastgestelde richtlijnen. Zo ondersteunt de diaconie kansarme kinderen, de Voedselbank, maar organiseert ook diverse activiteiten zoals Café Koffie & Meer en Gewoon gezellig. Wat…

Uitnodiging Medair Nederland: wadloop #nietvoorwatjes

Via de diaconie kregen wij het verzoek om het volgende onder jullie aandacht te brengen: Op  zaterdag 2 september 2017 organiseert Medair Nederland weer een sponsor wadloop #nietvoorwatjes. Er wordt dit jaar gelopen (16km) van Brakzand naar Schiermonnikoog. We stappen op in Lauwersoog, op een schip die ons in 20 minuten naar de juiste zandbank brengt. Hierna zullen we…

Onze wijkgemeente zoekt!

De Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen, met vestigingen aan Kerkweg 19 en 60 te Maarssen is op zoek naar: Enthousiaste ouderlingen voor sectie 1 en 3 die als verlengstuk van Ds. Piet Vellekoop en Ds. Jochem Stuiver kunnen fungeren. Mensenmensen met een luisterend oor. Bezoekjes in de wijk, het aansturen van het sectieteam en het organiseren van…

“Ik houd van vroeger en ben gek op ouderen”

Misschien overweeg je om de taak van ouderling op je te nemen, maar wil je eerst wat meer achtergrond en inzicht. Wat maakt een ouderling mee, wat is zijn of haar taak, wat zijn leuke en minder leuke ervaringen, hoe is de sectie eigenlijk georganiseerd? Als tweede in deze serie een interview met Harmony van Barneveld….

Onze wijkgemeente zoekt..!

De Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen zoekt per 8 oktober aanstaande een Scriba m/v Wij vragen: een teamspeler, stressbestendig met ‘hands on’ mentaliteit. Goed in de Nederlandse taal, in woord en geschrift. Het kost u: (behoorlijk wat) tijd en inzet. Wij bieden: een betrokken sfeer, goede vergaderingen, enthousiaste collega’s, saamhorigheid en bovenal een nieuwe uitdaging! Uw ‘aanmelding ’,…

Kwantitatieve analyse nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 12 komt vrijdag uit en dat betekent dat we alweer 3 maanden bezig zijn. Na de zomer zullen we jou door middel van een enquête vragen wat je van deze vorm van communiceren vindt (kwalitatieve analyse). De nieuwsbrief wordt gemaakt en verstuurd met slimme software die allerlei statistische gegevens behoudt. Daarom nu eerste…

Een betrokken mensenmens

Op 8 oktober aanstaande neemt Robert Pastoor afscheid als ouderling van sectie 1 van onze wijkgemeente. Hij heeft die taak dan 5 jaar uitgevoerd: je tekent namelijk voor een periode van 4 jaar en Robert heeft nog 1 jaar bijgetekend. Misschien overweeg je om de taak van ouderling op je te nemen, maar wil je eerst…

Nieuwe digitale versterker voor Kerkcentrum Open Hof

Voor velen van jullie zal de dienst van 2 juli jl. nog vers in het geheugen liggen. Naast een zieke dominee en de plotselinge inzet van preeklezer Bert de Roock (die dat overigens uitstekend deed), bleek ook nog de geluidsinstallatie het begeven te hebben. Inmiddels is duidelijk dat de versterker kapot was gegaan en is…

Nieuwe Flyer wijkgemeente gereed!

Als onderdeel van ons communicatieplan is de flyer van onze wijkgemeente geheel vernieuwd. De Flyer geeft een kort overzicht van onze missie/identiteit en geeft aan wat ons als protestantste wijkgemeente kenmerkt. Verder wordt kort ingegaan op de kerkdiensten, predikanten, activiteiten en de organisatie in secties. Ook de communicatie vanuit de wijkgemeente wordt aangestipt onder verwijzing…