Ontmoetings- en gespreksgroepen 12+ en 16+ weer van start

In oktober starten weer de ontmoetings- en gespeksgroepen voor jongeren van 12+ en 16+ op de Hofzolder van Open Hof. Het gaat daarbij vooral om de ontmoeting met elkaar en we praten over van alles. Ook gaan we af en toe er samen op uit of gaan we samen uiteten. De data voor dit seizoen…

Op reis naar Namibië voor SOMO

Dankzij de laatste Bazar hebben een heel aantal goede doelen een bijdrage gekregen. Eén daarvan was SOMO, waaraan ik als secretaris en vrijwilliger ben verbonden. Als u dit leest ben ik al weer bijna terug uit Namibië, waar ik voor het eerst de contactpersonen hoop te ontmoeten. Bij deze reis gaat het natuurlijk vooral om…

Bouwen aan de toekomst: uitwerking van start

Zoals je weet is het project ‘Bouwen aan de toekomst’ ingesteld om een antwoord te vinden op het snel stijgend jaarlijks exploitatietekort van onze wijkgemeente. De kerkenraad heeft eind mei de uitkomsten van de beide gemeenteavonden (18 april en 16 mei 2017) en het verslag van de commissie ‘Financieel Kader Beleidsplan’ besproken. Op basis van de eensgezinde…

Emeritaat ds. Poley

Op zondag 24 september 2017 neemt ds. Ad Poley afscheid van zijn wijkgemeente in verband met emeritaat. De dienst wordt gehouden in De Kandelaar, Den Haagweg 1 te Arnhem. Ds. Ad Poley was predikant van de Gereformeerde Kerk Maarssen in de jaren 1985-1992.

Youth United gaat weer van start!

Ook dit jaar gaan we weer in samenwerking met de wijkgemeenten De Ark en Ichtus gezamenlijke activiteiten doen. Voor de data zie afbeelding. Dus ben je tussen 12 en 16, meld je aan voor deze activiteiten. Zit je nog niet in onze app-groep, meld je dan even bij een van ons. Namens de leiding, Margot de…

Wijn voor een goed doel

Afgelopen vakantie fietste wijkgemeentelid Marieke Ramp – van Wijk de Elzas wijnroute. Hieraan heeft zij een actie voor haar (eigen) goede doel No Yellow Beans Day (NYBD) gekoppeld. Wellicht ken je dit goede doel al omdat Marieke daarover wel eens iets verteld heeft tijdens een kerkdienst en dit doel ook al eens is gesteund vanuit…

Kerk-op-schoot diensten

Ook dit seizoen zullen er weer vier Kerk-op-schoot diensten worden georganiseerd. De data zijn: 22 oktober 2017 (thema: vijf broden en twee vissen) 17 december 2017 (thema: kerst) 11 februari 2018 (thema nog niet bekend) 22 april 2018 (thema nog niet bekend) Kerk-op-schoot diensten zijn sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar….

In de Ontmoetingskerk voel ik mij thuis…

In de serie interviews met ambtsdragers binnen onze wijkgemeente, dit keer een gesprek met Margot de Vries. Zij wordt op 8 oktober aanstaande bevestigd als jeugdouderling van de Ontmoetingskerk. Waarom jeugdouderling? Gevraagd naar haar motivatie geeft Margot aan dat ze het al lang in haar hoofd heeft om jeugdouderling te worden of een andere functie…

Wat als..?

De dienst op zondag 3 september jl. stond in het teken van de vraag: Wat als…? Wat als…er geen ouderlingen meer worden gevonden? Wat als…er geen diakenen of andere mensen meer zijn die het kerkenwerk willen dragen? Wat zou je daarvan als gemeentelid dan merken? Bij de ingang van de kerk werd dit deze zondagmorgen…

Onze wijkgemeente zoekt!

De Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen Wie komt 1 van onze 6 sectieteams versterken? Bent u iemand, die graag in uw wijk namens de Ontmoetingskerk een bezoekje brengt aan een mede-gemeentelid en heeft u vrije tijd, die u niet achter de geraniums wilt besteden? Dan is dit iets voor u! Geen opleiding nodig, alleen een warm hart….