benefiet

11 oktober Benefiet kerkdienst vluchtelingen

Een ‘benefiet kerkdienst’? Bestaat dat? Nee, maar soms moet je iets uitvinden als de nood hoog is. Vandaar dat de eerste ‘nieuwe ontmoetingsdienst’ voor jong en oud in het teken zal staan van de hulp aan en ontmoeting met vluchtelingen en hun begeleiders. Zo zamelen we deze zondag zoveel mogelijk geld in voor vluchtelingen die…

Cor

Interview met een ‘mensenfluisteraar’

In de Ontmoetingskerk zijn tal van vrijwilligers actief. Met een van hen die recent afscheid genomen heeft van zijn taak, had Jochem Stuiver een interview: ouderling Cor Korevaar. Anneke Pastoor werkte het interview uit. Misschien dat er meer interviews volgen met mensen in en rond de Ontmoetingskerk. Wat doen ze en wat beweegt ze. Wie…

Vredeszondag “Vrede verbindt”.

In kader van de vredesweek van 2015 hebben we zondag 20 september een oecumenische viering in de Open Hof. Het thema van de dienst is “Vrede verbindt”. Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Deze oecumenische viering is voorbereid door de Raad van Kerken Maarssen. Voorgangers zijn pastor Jos van Os en ds. Jochem Stuiver. De lezingen komen…

rabbijn

Lezing rabbijn Marianne L. van Praag

Woensdag 14 oktober is er een lezing om 20:00 uur in gebouw Trefpunt door rabbijn Marianne L. van Praag. Zij zal spreken over de Joodse visie en omgang met de verhalen in het OT en de kijk op het NT en Jezus. Ze komt op uitnodiging van de werkgroep Bijbeluitdaging 2015. Rabbijnen zijn niet zo…

kaarssen omk

Speciale kaarsen te koop

Vanaf de komende startzondag zijn er prachtige kaarsen te koop met het beeldmerk van wijkgemeente Ontmoetingskerk. U kunt kiezen uit een kaars met de afbeelding van de Emmaüsgangers en een met het logo van de Protestantse Kerk. De kaarsen kosten maar € 10,- per stuk. Door er een of meer te kopen haalt u prachtige…

Goedemorgenkring

Op dinsdag 1 september begint de Goedemorgenkring weer. Aanvang 10:00 uur in het trefpunt. Onder leiding van ds. Piet Vellekoop wordt het lezen van het Johannesevangelie voortgezet. 

Startdienst 2015

Startweekend 2015

Dit jaar is het landelijk thema voor het startweekend ‘Goede buren’ en willen we daarop gerichte activiteiten organiseren. In de eerste plaats zal op zaterdag middag 5 september vanaf 15.00 uur met belangstellenden een wandeling worden gemaakt waarbij een rondleiding in de priorij op hetvprogramma staat. De lengte van de wandeling zal rond de 5 km…

lezing

Verslag lezing Piet Schelling online

Op 15 juni jl hield Dr. Piet Schelling een lezing over vreemde en bijzarre Bijbelverhalen. Klik hier voor een samenvatting van de bijeenkomst. 

Bijbeluitdaging in het nieuws

In het weekblad van de Gereformeerde Bond, de Waarheidsvriend, staat in het nummer van 26 juni jl., een artikel over het project Bijbeluitdaging 2015. Zoals bekend is dit project een initiatief van ds. J.H. Stuiver van onze wijkgemeente. Ook leden van wijkgemeente Ichthus nemen aan dit project deel. De voorganger van de wijkgemeente Ichtus, Ds. G.J….

leeszaal

Nieuw experiment: Studie-leeszaal-Open Hof (Kerkweg 60 Maarssen)

In Trouw van 12 mei stond een artikel over ‘Study Share’. Dat zijn mensen die bij elkaar gaan zitten om te studeren of om een boek te lezen. Heel schools maar wel effectief! Omdat je de discipline van stil zijn en doorwerken die voor lezen en studeren nodig is, uitbesteedt aan de groep. Zo kom…